نیاز مشتری | Customer Needs | بوم مدل دیجیتال برندینگ

یافتن نیاز مشتری مهم‌ترین وجه درآمدزایی یک برند است است. در بوم مدل دیجیتال برندینگ[ادامه مطلب]

کلاس سوم آموزش دیجیتال برندینگ: جوهره برند

سلام و درود | این کلاس سوم آموزش بوم مدل دیجیتال برندینگ است. من حمید[ادامه مطلب]

بخش‌بندی مشتریان | Customer Segmentation | بوم مدل دیجیتال برندینگ

بخش‌بندی مشتریان در بوم مدل دیجیتال برندینگ در سمت راست بوم و در کنار خانه[ادامه مطلب]

رقبای برند | Brand Competitors | بوم مدل دیجیتال برندینگ

خانه رقبا در بوم مدل دیجیتال برندینگ به بررسی برندها/کسب‌وکارهایی می‌پردازد که می‌توانند بخشی از[ادامه مطلب]

کلاس چهارم آموزش دیجیتال برندینگ: نیاز مشتری و بخش‌بندی مشتریان

سلام و درود | این کلاس چهارم آموزش بوم مدل دیجیتال برندینگ است. من حمید[ادامه مطلب]

نقاط اشتراک | POP | بوم مدل دیجیتال برندینگ

پس‌ازاینکه بخش‌بندی مشتریان و رقبا را در بوم مدل دیجیتال برندینگ برای خود مشخص ساختیم[ادامه مطلب]

نقاط تمایز (افتراق) | POD | بوم مدل دیجیتال برندینگ

در ادامه‌ی تکمیل بوم مدل دیجیتال برندینگ، پس از تکمیل خانه نقاط اشتراک، نوبت به[ادامه مطلب]

کلاس پنجم آموزش دیجیتال برندینگ: رقبا، نقاط اشتراک POP، نقاط تمایز POD

سلام و درود | این کلاس پنجم آموزش بوم مدل دیجیتال برندینگ است. من حمید[ادامه مطلب]

محصول یا خدمات | Product or Service | بوم مدل دیجیتال برندینگ

یکی از خانه‌هایی که در بوم مدل دیجیتال برندینگ یک خانه‌ی پایه‌ای به‌حساب می‌‌آید خانه[ادامه مطلب]

ارزش‌های برند | Brand Values | بوم مدل دیجیتال برندینگ

خانه‌ای ارزش‌های برند جزو خانه‌های مرکزی بخش هویت برند در بوم مدل دیجیتال برندینگ است،[ادامه مطلب]

enemad-logo
error: Content is protected !!